Breaking News
Home / Phần Mềm Máy Tính / Share tools reg Facebook 2018 v2.0

Share tools reg Facebook 2018 v2.0

Share tools reg Facebook 2018 v2.0

Tools-reg-clone-v2.0

Cập Nhật Lần Này :
Vượt Captcha, Vượt CheckPoint ( Time Vượt Hơi Lâu )
Không Cần 3G Vẫn Reg Được Bằng VPN
Tăng Số Luồng Reg ( Reg Nhiều Nick Cùng Lúc )

Cập Nhật Bản Sắp Tới :
– Tự Thêm Avatar
– Verify SĐT ảo

Hướng Dẫn Cài Đặt :
– Nén Ra Tại File Mặc Định : D:/vohung.com
( nén ra file khác hình như không chạy đc )
– File Lưu Clone : D:/vohung.com/Clone.txt

Pass giải nén ( nếu có ) : vohung.com
Link Tải Drive Đây :  DOWNLOAD

Check Also

Share tool lọc trùng SSH

Share tool lọc trùng SSH Tool lọc trùng ssh : SSH Filter Hướng dẫn sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *