Breaking News
Home / Tools MMO / Smad SSH Fresh Checker Pro FULL

Smad SSH Fresh Checker Pro FULL

Smad SSH Fresh Checker Pro FULL

Hôm nay xin giới thiệu tools check ssh khá chuẩn
Check tốt một số nước mà tools free không check được ( US,KR,TH,VN…)

Smad SSH Fresh Checker Pro, tính năng bao gồm:

SHOWTOOLS.US

– Import/Export danh sách SSH
– PING speed SSH
– Get State, City, Country SSH
– Check Live/Die
– Check Fresh (có truy cập được web hay không) SSH
– Check Blacklist SSH
– Remove duplicate SSH trùng
– Hổ trợ multi thread
– Hổ trợ chạy multi apps
– Kết nối SSH ngay trên tool không cần thông qua bitvise
– Hổ trợ di chuyển license, thanh toán trên tool
– Sort, filtter trước khi export giống như excel, xem hình, chọn Equals và giá trị cần lấy, tương tự cho các cột khác
– Export tuỳ biến linh động export cột nào, export theo quốc gia…..

Một số chú ý:
– Tool quét 1 lần 1k IP thì tạm dừng để giải phóng bộ nhớ, tại các mốc 1000, 2000, 3000….. sẽ cảm giác tool bị đứng nhưng thực chất không phải vậy, các bạn đợi tí chờ tool giải phóng bộ nhớ rồi sẽ tiếp tục chạy
– Không nên chạy nhiều tool trừ trường họp check quốc gia cho IP SSH khác nhau và set thread ít lại trên mỗi tool
– Hạn chế lấy ISP nếu không cần thiết để tăng độ xử lý của tool

 

LINK TẢI :

Check Also

Share tool lọc trùng SSH

Share tool lọc trùng SSH Tool lọc trùng ssh : SSH Filter Hướng dẫn sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *